Wijkraad

De wijkraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers vanuit de wijk. Het doel van de wijkraad is het vertegenwoordigen van de belangen van de wijk bij de gemeente en bij andere instellingen die iets met de wijk te maken hebben. Denk hierbij aan:

  • de winkeliers
  • de politie
  • de scholen
  • etc.

Zie voor de regels de verordening op de wijkraden van januari 2015.

De leden van de wijkraad zijn vrijwilligers en worden niet betaald voor het werk.

Het werk van de wijkraad kan alleen goed plaatsvinden als u, als wijkbewoner meedenkt. Als er iets is wat voor de wijk van belang is, dan kan de wijkraad hierin mogelijk een rol spelen. De wijkraad is er in principe niet voor individuele gevallen.

De wijkraad bestaat nu uit:

Voorzitter Vacature
Secretaris Vacature   (contact)
Penningmeester Vacature
Lid Vacature
   
   

Vergaderingen van de Wijkraad zijn openbaar en vinden plaats bij NME Haarlem (Natuur- en Milieu Educatie), Kleverlaan 9. Meestal eens per maand. Raadpleeg onze agenda.

Wilt u daarbij zijn, meldt u dan a.u.b. aan via één van de Wijkraadsleden, dan sturen we u een uitnodiging en een agenda. Heeft u zelf iets voor de agenda, meld dit van te voren aan het secretariaat.

Voor alle contacten met de leden van de wijkraad kunt u ons contactformulier gebruiken.

 

Archief wijkraad

02/04/2012 Wijkraadsvergadering ma, 02/04/2012 - 20:00
12/03/2012 Wijkraadsvergadering ma, 12/03/2012 - 20:00
20/02/2012 Wijkraadsvergadering ma, 20/02/2012 - 20:00