Santpoorterstraat

stadium: 
Afgesloten

Locatie

Santpoorterstraat, Santpoorterplein, Engelszstraat
Santpoorterplein
Haarlem
NL


Betreft: Reconstructie van Santpoorterstraat, Santpoorterplein en de Engelszstraat in de oorspronkelijke sfeer van de jaren 30.
>>>>>

mei 2011 - B&W stemt in met definitief ontwerp / inspraaknotitie.
Het college van B&W heeft op 24 mei 2011 ingestemd met het definitieve ontwerp en de inspraaknotitie.
U kunt definitief ontwerp en inspraaknotitie hier separaat inzien.

oktober 2012 - Verandering voorrang kruising Kleverparkweg/Velserstraat.
De wijkraad heeft grote moeite met deze opzet en maakt de bezwaren kenbaar aan de gemeente.

december 2012 - Commissie Beheer onverbiddelijk.
Onze bezwaren zijn onverwachts behandeld in de commissie Beheer van 6 december 2012. De wijkraadsleden Adriaan van Boheemen en Kommer Sneeuw waren hier bij aanwezig. Het was een duidelijk verhaal. Op de VVD na had geen enkele fractie behoefte om terug te komen op het besluit. Het kruispunt gaat dus gewoon aangelegd worden in maart/april 2013, zoals wethouder van Doorn ons bericht. En wij likken onze wonden.

december 2012 - Oplevering?
Er zijn nog wel de nodige kanttekeningen te plaatsen zoals plaatsing brievenbus, onduidelijk markering parkeermeters, niet afgemaakte plekjes, rommelige boomperken, etc. Wellicht is een schouw op zijn plaats.

maart 2013 - Drempels?
Er ligt nu 1 drempel in 1 kwadrant (Santpoorterstraat-Kleverparkweg) . Een bewoner wil ook een drempel in zijn kwadrant.. Dan ligt weer voor de hand in elk kwadrant zo'n drempel te maken vanwege de symmetrie. De wijkraad plaatst vraagtekens bij het nut, vindt het zonde van het geld en onthoudt zich dus van verder advies.

maart 2013 - Schouw.
We hebben op eigen initiatief een schouw uitgevooerd. Alle op- en aanmerkingen zijn bij de gemeente kenbaar gemaakt. Nu maar hopen dat er iets aan gedaan wordt, maar anders hebben we altijd nog de foto's.

oktober 2013 - Status quo.
De voormalig projectleider is nog doende (?) met de openstaande punten. Voor andere zaken is er geen geld. Gebed zonder end, dus!

februari 2014 - Schouw.
 

<<<<<