Herplanten bomen

Herplanting bomen

In de gemeente Haarlem wordt er voor elke gekapte boom door Spaarnelanden een nieuwe boom geplant.

Het plantseizoen voor bomen loopt van half november tot half april (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Het rooien van bomen, weghalen van stronken en bestellen van nieuwe bomen wordt voor half november afgerond, zodat het plantseizoen voor bomen volledig benut kan worden.

Heeft u vragen over nieuw te planten bomen, neem dan contact op met de gemeente.

Voor het nieuwe plantseizoen willen we als Wijkraad gaan duiden welke bomen in onze wijk op de lijst staan.