Groot onderhoud Velserstraat

In opdracht van de gemeente Haarlem voert aannemingsbedrijf Compeer Infra de werkzaamheden uit.

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de riolering, drainage, asfalt, bestrating en de openbare verlichting.

Wat en waar

Op woensdag 18 oktober 2017 starten zij met de werkzaamheden in de Velserstraat. De werkzaamheden worden in de onderstaande twee fases in 2017 uitgevoerd.

Fase 1: kruispunt Kleverparkweg/Velserstraat.

Fase 2: vanaf kruispunt Kleverparkweg t/m kruispunt Aelbertsbergstraat.

De overige vier fases worden vanaf medio januari 2018 uitgevoerd.

Inloopavond

Om u nog meer over de uitvoering en de werkzaamheden te informeren, nodigen zij u uit voor een inloopavond. De inloopavond zal plaatsvinden op

woensdag 4 oktober 2017, van 19:00 uur tot 20:30 uur.

Velserstraat 17, schoolgebouw de Ark.