Gebiedsprogramma voor Noord

Het gebiedsprogramma voor 2016 is ingedeeld in 3 delen:

  • het gebiedsprofiel, waarin de identiteit van het stadsdeel wordt omschreven
  • het gebiedsprogramma op kaart, waarop alle lopende projecten/activiteiten voor 2016 zichtbaar zijn*
  • het gebiedsprogramma in tabelvorm waarin alle projecten/activiteiten, de doelen en de te verwachten resultaten zijn omschreven*. In de laatste kolommen in de tabel is af te lezen onder welke programma’s in de begroting de projecten/activiteiten zijn opgenomen.

* de nummers op de kaart corresponderen met de nummers in de tabel.

Het jaarlijkse gebiedsprogramma wordt gemaakt op basis van de gebiedsopgave. De gebiedsopgave geeft aan welke doelen de gemeente met haar partners binnen 4 jaar wil realiseren op fysiek, sociaal en economisch terrein. Dit staat beschreven in het document Gebiedsprogramma 2015.
 
Met de opgaven voor 2015-2019 en de programma's 2015 en 2016 geeft de gemeente samen met haar partners gezicht aan het gebiedsgericht werken in stadsdeel Noord. De partners van de gemeente zijn onder anderen woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, politie, wijkraden en zorginstellingen.

Gebiedsprogramma profiel noord 2016 (pdf)
Gebiedsprogramma kaart noord 2016 (pdf)
Gebiedsprogramma projecten noord 2016 (pdf)

Gebiedsopgave en programma noord 2015 (pdf)